Ku pamięci - o top-postingu

W celu niezagubienia i posiadaniu argumentu w przeróżnych dyskusjach:

http://idallen.com/topposting.html